Dofinansowanie UE

Tytuł: Wzrost konkurencyjności IKERSHOP.COM sp. z o.o. sp. k. poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej

Cele projektu: głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: nabycie usług doradczych oraz WNiP; wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności; wdrożenie innowacji produktowych i wprowadzenie własnej oferty produktowej; wdrożenie innowacji nietechnologicznej; wzrost inwestycji własnych; otrzymanie wsparcia na realizację projektu; wejście na nowe rynki oraz rozszerzenie działalności na obecnych; zgłoszenie znaku towarowego i wzorów przemysłowych; wzrost zatrudnienia, przychodów, zysków; wzrost wiedzy (know-how) z zakresu projektowania, wzornictwa.

Planowane efekty: wprowadzenie 7 szt. innowacji; wzrost zatrudnienia o 2 EPC; osiągnięcie przychodów ze sprzedaży nowej oferty; osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport; wejście na 4 nowe rynki; wprowadzenie 5 grup nowych produktów – nowych dla firmy; zgłoszenie 2 szt. wzorów przemysłowych; zgłoszenie 1 szt. znaków towarowych; wprowadzenie 1 szt. ekoinnowacji. 

Wartość projektu brutto: 5 209 050 PLN

Wartość projektu netto: 4 235 000 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego (dofinansowanie): 2 914 500 PLN