Olga Micińska, to pragma

Anna Micińska tak mówi o swojej wystawie “to pragma” w warszawskiej Galerii Starter: Za punkt wyjściowy do opisania serii prac Olgi Micińskiej może posłużyć wyznaczenie różnicy między obiektem a rzeczą. Z perspektywy etymologicznych rozważań Remo Bodei, obiekt (łac. obiectum) rozumiany jest jako przeszkoda, pewne utrudnienie, stawiane przed podmiotem i z początku opierające się jego afirmacji. W końcu jednak zupełnie poddaje się on wpływowi podmiotu i oddaje się w jego własność. Rzecz natomiast nie stawia tego oporu, ale też nie podporządkowuje się człowiekowi w ten sam sposób. Wręcz przeciwnie—rzecz jest dialektyczna z natury. Człowiek, wkraczając w emocjonalną oraz intelektualną relację z fizycznym przedmiotem, nadaje mu znaczenie, tym samym wtłaczając go w sferę rzeczy—pojemnych, naładowanych ideami czy też funkcjami (…) Pierwsza część wystawy funkcjonuje jako swego rodzaju laboratorium. Prezentowane są w niej eksperymenty z materiałami, formami, oraz ich wzajemnymi relacjami. Niektóre z nich jeszcze niedokończone, otwarte na dalsze próby, lub wystawione w trakcie procesu twórczego. To laboratorium zarówno artefaktów, rzeczy, jak ich znaczeń. My, jako odbiorcy, jesteśmy jednocześnie gośćmi zaproszonymi na zaplecze tych prób artystycznych, obserwatorami, jak i współtwórcami, którzy zmieniają obiekty w rzeczy. Dociekamy ich pochodzenia, sposobu wykonania, użytych materiałów oraz próbujemy je opisać, wpisać w kontekst wystawy artystycznej, a może warsztatu. W następnej sali wkraczamy w sferę, w której nadany sens bierze górę nad materialnością przedmiotów, wypychając je w obszar symboli. Tutaj to nie surowce, a semantyczne i kulturowe konotacje opowiadają nam o istocie tych rzeczy.

 

1

2

Olga Micińska jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendystką Universidad de Granada w Hiszpanii oraz w Glasgow Sculpture Studios w Szkocji. Od 2011 roku związana z amerykańską organizacją ciesielską Timber Framers Guild, brała udział we wspólnotowych projektach budowy tradycyjnym technikami pracy w drewnie (na terenie Polski i USA). Regularnie współpracuje z warsztatami rzemieślniczymi w Polsce i za granicą. Publikuje teksty dotyczące kultury materialnej.

 

3 4 5 6 7 8

Olga Micińska, to pragma, Galeria Starter, Andersa 13, Warszawa
Fot. Olga Micińska, to pragma, Galeria Starter, fot. Przemysław Nieciecki/ PION